HavNEmiljø – Foredrag og optakt til ny klubstrategi for havnens miljø

Onsdag den 28.2 kl. 19-21 kommer maringeolog, sejler og mangeårigt medlem af Aarhus sejlklub, Torben Vang på besøg i klubhuset og giver et oplæg om havmiljø.

Fokus i oplægget vil være det helt nære havmiljø, nemlig havnemiljøet. Og det er ikke tilfældigt, for netop havnemiljøet har sejlere meget indflydelse på. Ud over sin faglige indsigt har Torben stor erfaring med at udvikle strategier for overvågning af havmiljø. Han har blandt andet udarbejdet strategier for Miljøstyrelsen, akkrediteringer til DANAKs overvågning af havmiljø, samt opstartet havmiljøplaner i Dansk Sejlunion.

Efter Torbens oplæg vil vi diskutere rammer og målsætninger for en strategi for havnemiljøet. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som får til opgave at påbegynde kortlægning af mulige indsatser og samarbejder for at opnå et bedre havnemiljø. Det er tanken at de nye visioner og strategier vil blive tænkt sammen med klubbens kommende helhedsplan for havnen.

Så synes du at vores havNEmiljø er vigtigt, så mød op den 28.2.!!

Foredraget er gratis for alle medlemmer af Aarhus Sejlklub. Tilmelding via din Holdsport kalender (https://holdsport.dk/club/activities/24314182).

Med venlig hilsen,
Kølbådsudvalget