Nyt om Visionsarbejde

Til orientering: Vi har i dag sendt denne mail til afdelingsformændene:

Visionsarbejde ASK

Kære medlemmer af Aarhus Sejlklub, – Vi skal nu i gang med vores visionsarbejde for klubben, herunder hvem og hvor er vi om 20-30 år.

Til formålet skal vi jfr. processkrivelsen bruge repræsentanter fra alle grupper, som aktivt vil indgå i arbejdet, som skitseret i skrivelsen. 

Bestyrelsen beder derfor afdelings- og udvalgsformænd udpege 2 arbejdsgruppe-medlemmer ”som beskrevet i ”procesbeskrivelsen” og vi beder de enkelte afdelinger sikre, at de udvalgte repræsenterer ”alle” fra de respektive afdelinger.

Bestyrelsen vil være repræsenteret af: Povl Friis og Hans Sommerlund

 • Kølbådsudvalg
 • Kapsejladsudvalg / klassebåde
 • Storjolleafdeling
 • Ungdomsafdeling
 • Sportsbådsafdeling
 • Sejlerskole

Vi skal gerne have besked om hvem, der er deltagende fra de forskellige udvalg og afdelinger, gerne inden udgangen af uge 7 (torsdag 15 februar).

Arbejdet kommer ca. til at følge nedenstående aktivitetsplan:

 1. Nedsættelse af arbejdsgruppe.
 2. Første møde med forberedelse af vision og workshop.
 3. Facilitering og afholdelse af workshop for klubben.
 4. Opsamling og udarbejdelse af vision efter workshop.
 5. Forstå muligheder og begrænsninger i rammevilkår fra kommunen og hensyn/forpligtigelser over for naboer/beboere og andre klubber i Aarhus Lystbådehavn.
 6. Udarbejdelse af behovsrammer og rumprogrammer.
 7. Opstilling af budgetter, finansiering og økonomier (driftsøkonomi og etableringsomkostninger).
 8. Arbejde med tilpasning af helhedsplan til klubvision.
 9. Udarbejde færdigt materiale til præsentation for ekstraordinær GF.

Vi glæder os til at høre fra jer.

På vegne af bestyrelsen 
Med venlig hilsen
Hans Sommerlund/Povl Friis

Læs procesbeskrivelsen her.