Medlemstal januar 2024

Der blev på den netop afholdte generalforsamling spurgt ind til hvordan medlemstal fordeler sig på enkelte afdelinger. Medlemstal kan betragtes/fortolkes fra flere forskellige perspektiver og jeg har derfor udarbejdet to forskellige overblik. Vær opmærksom på at der skelnes mellem medlemmer og personer i de to oversigter.

Opgørelse i forhold til vedtægtsbestemte afdelinger

I den følgende tabel ser du klubbens medlemstal pr. 26. januar 2024 fordelt ud fra den vedtægtsbestemte kategorisering.

AfdelingskategoriAntal
medl.
Alder
gns.
Afdeling 1: Bådejere16065,0
Afdeling 2: Øvrige aktive medlemmer over 18 år46543,6
Afdeling 3: Støttemedlemmer2267,9
Afdeling 4: Optimistsejlere og juniorer under 18 år5914,0
Afdeling 5: Æresmedlemmer479,5
Afdeling 6: Familie til medlemmer under 18 år (og som er aktivt sejlende)249,0
Sum71247,0

Opgørelse baseret på Holdsport medlemsoplysninger

I den følgende tabel ses medlemstal baseret på Holdsport medlemsoplysninger i forhold til de afdelinger/aktiviteter, som der opereres med i hverdagen.

AfdelingAntal
personer
Antal delt.
medlemmer
Aarhus Sejlklub hovedklub209199
Sportbådsafdeling (J/70)146146
Kølbådsafdeling167166
Sejlerskolen155116
Storjoller3333
Ungdomsafdeling8577
Sum795737

Bemærkninger

  • Nogle medlemmer deltager i flere afdelinger, hvorfor summen i de forskellige kollonner ikke er ens.
  • Vær opmærksom på forskellen mellem medlemmer og personer i de to oversigter. Sidstnævnte kategori indeholder også instruktører mv.
  • Som en del af deltagende medlemmer i Ungdomsafdelingen indgår “Ungdom Sportssejlere“, som består af 17 aktive medlemmer i alderen 19-31 år.
  • Kolonnen ‘Antal delt. medlemmer‘ er opgjort manuelt og er i en lille udstrækning baseret på et skøn (om en given person er deltager eller hjælper på holdet o.lign.).
  • Oversigterne er baseret på “dagens medlemstal” og der kan/vil derfor være tidligere medlemmer, som er udmeldt i løbet af sæsonen, og som dermed ikke indgår i oversigterne. På samme måde indeholder oversigterne medlemmer som har udmeldt sig, men som først fjernes ved udgangen af kontingentåret (ultimo januar).

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte Aarhus Sejlklub medlemsadministration (medlemsadm@aarhussejlklub.dk).

/Fredrik Strange