Standerskifte forår 2022

Ib Tranberg, formand

Dejligt at se jer – sidste år stod vi 15 mennesker ovre på pladsen ved maskinhuset.

Her står vi ca. 50 – hvis alle klubbens medlemmer – 715 var mødt op, ville vi fylde fra maskinhuset og hen forbi LULA.

Nogle af jer tænker måske over, hvorfor nogen siger standerhejsning – og vi siger standerskifte.

Standerhejsning stammer fra den tid, hvor man tog standeren ned i oktober – pakkede bådene ind – lukkede klubhuset og ventede på ,at det skulle blive forår.

Når man var tæt på 1. maj blev standeren hejst som symbol på at nu var sæsonen startet igen.

Sådan er det ikke mere. Nu har vi aktiviteter hele året og vi har derfor en vinterstander, som nu bliver skiftet til sommerstanderen.

Det er fortsat et symbol på, at sæsonen er officielt i gang.

Og hvad kan vi så forvente os af den?

DMI langtidsprognose siger normal gennemsnitlig sommer – altså sol, regn, skiftende vind osv..

I forhold til at have gæstesejlere er det fint. Vi har det jo med at søge mod byerne, når vejret ikke er højtryksvejr.

På kapsejlads fronten bliver det igen en aktiv sommer. Det største bliver nok EM for 49 – 49FX og Nacra i starten af juli. Det kører i Sailing Aarhus regi – men Sailing Aarhus er jo også os sammen med Kaløvig, Bugten og Marselisborg.

Det kræver en del frivillige, og der er vist fortsat brug for nogen.

I vores helt eget regi har vi AFI 2 star 11-12 juni fuldt hus. Spækhugger og Express DM  19 – 20 – 21 august.

Samt en masse andre større og mindre stævner.

Aftensejladser starter  – så det er bare ud på vandet.

Når man ser bredt rundt i klubben fungerer tingene faktisk ret godt.

Line Markert fra Dansk Sejlunion siger om os, at vi er meget ambitiøse og veldrevne  som klub. Det er efter min mening et ret godt skudsmål at have.

Det er kun opnået fordi en masse mennesker gennem årene har gjort en stor indsats.

Hvis vi lavede et regnestykke over alle de frivillige timer, der bliver lagt her i klubben, ville vi nå frem til et meget stort tal.

Det  er rart at møde den hjælpsomhed og imødekommenhed, der er fremherskende i klubben.

Har vi nogle udfordringer? Ja det har vi selvfølgelig. Vi skal have taget nogle beslutninger vedr. nyt klubhus. Det er 3. gang, der er et nyt klubhus på agendaen. De andre gange blev det lagt i mølposen igen. Da var konsekvenserne ikke så store. Med ca. 500 medlemmer og mindre aktivitet om vinteren kunne klubhuset godt klare belastningen.

Nu er vi 715 og når der både skal klares omklædning, mødeaktiviteter, socialt samvær på en gang med et rum til rådighed er der pres på.

Vi har planlagt en ekstraordinær generalforsamling d. 19. maj, hvor vi skal have bestemt om vi skal gå videre med at få samlet klubben tættere sammen fysisk.

De planer vi har arbejdet med gennem 3 år bygger på en vision om, at vi vil forme fremtidens sejlklub.

Nogle vil mene, at det gør et klubhus ikke alene. Og det er jo rigtigt.

Vi skal heller ikke bygge et klubhus, der kan rumme alle 715 mennesker på en gang.

Skal vi have mange samlet kan vi leje os ind i Sejlsportscentret eller Generationernes hus.

Vores grundide er at vi skal skabe en ramme, hvor vores samlede uddannelsesaktiviteter er tæt forbundet. Det vil sige Ungdomsarbejde – J70 – Sejlerskolen ligger tæt sammen.

Vi tror på, at den energi der kan skabes ved at få dem tæt på hinanden vil gøre det mere attraktivt for unge at fortsætte med at sejle, når de når teenagealderen. De søger fællesskaber og hvis man nu ikke lige er elitesejler kan man måske fristes af J70 eller Sejlerskolen.

Husk i øvrigt lige at udfylde spørgeskemaet til vores mini undersøgelse inden i morgen kl. 14.00.

Vi er også i gang med helhedsplan for hele havneområdet.

Kommunens del er udsat til start efter sommerferien. Den proces vil så køre hele efteråret.

Planen er at indstillingen til byrådet skal være færdig omkring juletid.

Hvad har vi så af pejlemærker for klubben og området i forhold til den proces.

Vi arbejder for at gøre Aarhus til en af Nordeuropas bedste sejlsportsbyer.

Det betyder bl.a :

 • Vi vil have attraktive forhold for vore sejlere i hverdagen
 • Vi vil have gode faciliteter for stævnedeltagere
 • Vore sejlere skal være veluddannede

Derfor:

 • Er vores havn indrettet som den er– passer til aktive både frem for Marina
 • Vi har fået nye flydebroer
 • Vore strategiske pejlemærker er: Stærkt ungdomsarbejde – Tværgående uddannelseskoncept – Sportslig udvikling – Eksternt samarbejde – bundet sammen af fællesskab.

– og havnen skal være et maritimt åndehul for byens borgere.

Det betyder bl.a.:

 • Rekreative små pladser
 • Åbenhed både arkitektonisk og med adgang til områderne
 • Trafikseparering
 • Sikkert område at bevæge sig på

Derfor:

 • Arbejder vi på en forgrønning af forløbet fra motorbådsklubben og udefter
 • Aflukke nogle vejforløb og i stedet lave små fødeveje ned til området
 • Have tydelige redningsudstyr
 • Et uhøjtideligt, hyggeligt miljø
 • Restaurant og små cafeer

Så nok at tage fat på.

Men husk:

Et skib der ligger i havn ligger godt og sikkert – men det er ikke det, skibe er bygget til.

Lad os håbe vi får en god sejlsæson.

ASK længe leve….