Sparekassen Kronjylland på besøg

Sparekassen Kronjylland (SK) er klubbens pengeinstitut og ikke mindst en meget aktiv og værdsat bådsponsor for vort J70-projekt. Vi har talt med Sparekassen Kronjylland om at udvikle samarbejdet yderligere, så begge parter får endnu mere fornøjelse af sponsoratet. I den forbindelse besøger SK os til tirsdagssejladsen d. 13. august.

Sparekassen Kronjylland står den aften for grillmad og øl. Grillen vil være åben fra kl. 19:30, så alle deltagere i tirsdagssejladsen, andre klubmedlemmer og naboer på havnen kan hygge med grillmad og øl/vand efter kapsejladsen. I den forbindelse er den normale fortæring aflyst.

SK stiller op med 8-10 medarbejdere, som vi giver en sejltur i J70’eren mens i sejler kapsejlads. Vi opfordrer alle til at få en snak med SK-medarbejderne. Måske er der blandt dem nye medlemmer til Sejlerskolen, J70 el. lign. En repræsentant for Sparekassen Kronjylland vil efter aftensejladsen komme med et kort oplæg om deres syn på sponsoratet og samarbejdet med klubben.

Mød gerne talstærkt op, og sæt måske lidt ekstra tid af den tirsdag.

Med sejlerhilsen,
J70 afdelingen

Peter Warrer (+45 40290941) / Anders Brandi Yde (+45 52176677)