Vagtordning på broerne

vagtordning

Som følge af den uro der de seneste måneder har skabt utryghed blandt vore pladshavere (særligt på bro 11), har KBU afholdt møder om dette emne med vores naboklubber og havnemyndighed. Hensigten var at skabe en fælles forståelse for problemet, samt at iværksætte såvel “her og nu” tiltag, som præventive tiltag på den “lange bane”.

På den baggrund har vores havnemester Ejvind Nielsen idag indgået aftale om en vagtordning med 3 daglige runderinger på vore broer. ELITE VAGT & SIKRING som leverer denne service, udfører pt. en tilsvarende ydelse på Marselisborg Marina, hvorfra der er gode erfaringer.
Vagtordningen iværksættes straks, og løber i første omgang frem til udgangen af august.
KBU og Ejvind Nielsen arbejder videre med de langsigtede præventive tiltag.
Vagten eller havnemester vil ekstraordinært (med mindre der er tale om en politisag) kunne tilkaldes ved henvendelse på tlf: 29209011
mvh KBU