Vinterplads 2016/2017

Den nye vinterplads mellem Bugtens og AMK’s klubhus er nu klar til brug. En gruppe med repræsentanter fra de tre klubber på østsiden har udarbejdet et forslag til opsætning på pladsen. Så bådejerne få mindst mulig ventetid, når bådene skal i vandet igen til foråret.

Bådene skal stilles i 6 eller 7 rækker på langs af kajgaden, så der bliver desværre ikke mulighed for at søsætte, når man selv ønsker det. Det kommer til at ske efter princippet først op – sidst i.

Vi vil forsøge at placere bådene i rækker efter ønsket søsætningsatidspunkt, idet:

  • Både i række 1 og 2 fra kajen skal være klar til søsætning senest 1. juni 2017
  • Både i række 3 og 4 fra kajen skal være klar til søsætning senest 1. maj 2017
  • Både i række 5 og 6 fra kajen skal være klar til søsætning senest 15. april 2017
  • Både i række 7 skal være klar til søsætning senest 1. april 2017.

Række 7 kan først benyttes, når pladsen ved Materialegården og AMK er fyldt, da den skal fungere som kørevej hen til motorbådsklubben.

Ideen er, at rækkerne bliver fyldt hen ad vejen. Så når de første 2 – 3 både er på plads i række 1,  så kan der fyldes i række 2 o.s.v.

Da det er første gang midterpladsen skal bruges til vinterplads, så vil planen løbende blive justeret efterhånden, som der opnåes erfaring med håndtering og placering. Så vær indstillet på, at der kan komme ændringer.

Hvis du planlægger, at få båden i Bugtens byggehal i løbet af vinteren, så skal det aftales med Niels og den skal sidst op.

Det vil være en stor hjælp i denne pressede situation, hvis så mange både som muligt vælger at blive i vandet vinteren over. Brug gerne flydebroerne for enden af bro 9 og 10.

Husk at al håndtering af både ved optagning og søsætning samt transport på land, foregår på ejerens ansvar.

Venlig hilsen
Kølbådsudvalget