Generalforsamling 2016

Indkaldelse

Torsdag den 17. november 2016 kl. 19:00 afholdes generalforsamling  i klubhuset

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Regnskab 2015-16 med revisionspåtegning (PDF)
Regnskab 2015-16 med budget 2016-17 (PDF)

 

Supplerende info

Vedr. pkt. 6: Formand Lars Thomsen er på valg.
Vedr. pkt. 7: Bestyrelsesmedlemmerne Jens Fast, René Jacobsen og Torben Houborg er på valg.
Vedr. pkt. 8: Suppleanterne Lasse Hinrichsen og Søren Asboe er på valg.

 

Fællesspisning før GF

Der er fællesspisning kl. 18:00 med den traditionelle menu, skipperlabskovs.
Maden koster 50 DKK. Tilmelding til spisning, senest tirsdag 15. nov. 2016,  via mail@aarhussejlklub.dk  Betaling sker via kontant betaling eller via Swipp/MobilePay på dagen.

 

PDF-udgave af indkaldelsen

Referat fra Generalforsamlingen