Bestyrelse

Bestyrelsen holder 8 – 10 bestyrelsesmøder om året, samt 2 møder i fællesskab med bestyrelsen for Bugten. Se kalenderen i højre side. Hertil kommer generalforsamling i november og en række udvalgsmøder og projektmøder.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig – bedst til det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for din afdeling.

På bestyrelsesmøderne inviterer vi jævnligt gæster. Det er typisk medlemmer, som har en ide eller er i færd med et projekt, som de vil drøfte med bestyrelsen.

Du er velkommen til at skrive til bestyrelsen , enten gennem vores sekretariat eller ved direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Jens Erik Hansen

Jens Erik Hansen

Formand
Sailing Aarhus
 +45 4087 5456
Kenneth Meier-Andersen

Kenneth Meier-Andersen

Næstformand
Sailing Aarhus
 +45 2335 8377
Jesper Andersen

Jesper Andersen

Kasserer
Økonomi, kapsejladsudvalg, Sejlsportscenter
 +45 4140 3143

Per Henrik Hansen

Fartøjsinspektør, KBU Pladsadministration
Voksenjolleafdeling, RIB-afdeling, Fælles fartøjsstation
 +45 4037 4923

Torben Houborg

Bestyrelsesmedlem
Ungdomsafd., projektmager, fundraising, Sejlsportscenter
 +45 2621 1498
René Kloborg Jacobsen

René Kloborg Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
RIB ansvarlig,
Sejlerskole FU
 +45 2223 2255
Jens Fast

Jens Fast

Bestyrelsesmedlem
Sejlsportsliga, kapsejladsudvalg, regattaudvalg
 +45 2469 6659


Suppleanter og associerede

Søren Asboe Jørgensen

Bestyrelse suppl.
Sailing Aarhus

Ninna Precht

Bestyrelse suppl.
Ungdomsafd.,
KBU Gæstesejlerforhold
Mia Kavanagh

Mia Kavanagh

Bestyrelse suppl.
Ungdomsafd. KBU Gæstesejlerforhold
Peter Svarre

Peter Svarre

Best. associeret, 2,4mR