Referat – KBU møde 23/01-2017

Tilstede: Peter C, Poul Keller, Palle H., Jens Erik, Ninna P., Hans Lassen, André Schmidt, Per Hansen  

1) Nyt fra bestyrelse og øvrige afdelinger
1.1) SÅL
Der arbejdes stadig på reetablering af SÅL. Man har gerne ville have indsigt i de oprindelige vedtægter, men det ser ud som om de ikke er at finde. Der afholdes møde 16/01-2017 omkring vedtægter og budget.

1.2) Multifunktionshus
Stadig ikke økonomisk muligt. Måske vil AMK være med i projektet.

1.3) Byggetelte
Teltene er kommet, men der mangler pt. en ansvarlig for opstillingen. KBU hjælper med planlægningen. Imellem teltene opstilles mastecontainere. Forventet indtægt på teltene er taget med i budget.

2) Arrangementer – Ninna
2.1) Kommende arrangementer

2.2) Kommunikationsudvalg intromøde – André
André repræsenterede KBU til intromøde i kommunikationsudvalget. Her blev det besluttet at hver udvalg/afdeling skulle tænke over sine årlige arrangementer og informere kommunikationsudvalget herom idet der arbejdes på et fælles årshjul.

3) Gæstesejlere – Jens E., Ninna P.
3.1) Overdragelse af opgaver til ny gæstesejlerkoordinator
Mia Kavanagh og Ninna P. kommer sammen til at overtage Jens Eriks rolle som gæstesejlerkoordinator.
Første opgave vil være at lave en ny brochure. I den sammenhæng vil Hans Lassen gerne skrive mere indhold på hjemmesiden på gæstesejlerområdet. Hans, Ninna og Mia vil derfor mødes omkring denne opgave.

3.2) Gæstesejler system (TallyKey)
Bugten har besluttet at gå med til TallyKey løsningen betinget af at det dækkes af Fælles Fartøjsstation samt at være i drift senest 1/5-2017. Kan det ikke gå i drift senest 1/5-2017 fx pga. tekniske problemer skal den købte hardware kunne sendes retur og pengene refunderes.

Per Hansen, Rasmus Hjorth og Peder Bo (SBA) står som ledere for projektet.

Der er planlagt et besøg hos TallyKey 9/2-2017 for at se i hvilket stadie produktet er i. Den efterfølgende uge efter besøget vil der indgåes en endelig aftale for systemet.

4) Havnepladser – Per H.
4.1) Opkrævning og nye pladshavere
Opkrævning af pladsleje er sendt ud. Der er ingen ændringer i prisen fra sidste år. Der er indtil videre kommet 3-4 opsigelser, men der er nok på venteliste at vælge imellem. Nye pladshavere vil blive introduceret til havnen til medlemsmøde i marts måned.

4.2) Prioritering af venteliste
Prioritering af ventelisten blev diskuteret. Nuværende prioritering er: 1) klassebåde, 2) børnefamilier, 3) aktivitet i klubbens liv. Den nuværende “prøveperiode” er ikke noget der håndhæves da det er en for tung administrativ opgave. Ligeledes vil en sejlerskole elev prioriteres højere end en ikke sejlerskoleelev.

Det blev besluttet at prioriteringerne skulle genvurderes i forbindelse med den nye strategi for klubben for aktivitet i klubben sættes højt. Det er ikke noget som kan ændres hurtigt idet det er noget som skal godkendes af kommunen.

Det kunne evt. være et emne som kunne luftes på medlemsmøde i marts og komme på dagsordenen for KBU møde i februar.

5) Broer – Poul K.
5.1) Aftale om vedligeholdelse af vand og el for SBA
Der blev fremlagt udkast til en aftale omkring vedligeholdelse af vand/el på Bugtens broer. Det blev besluttet at “rimelig tid” skulle defineres mere konkret således at begge parter er enige herom.

5.2) Andet

 • Renovering af bro 9 og 10 er færdig
 • Bryggen: etablering af vand/el, forudsætninger skal besluttes inden der laves budget. Noget af det vil være et torsdagshold opgave. Kraftstik til charter cruisers skal overvejes.
 • Det vurderes at et toilethus for gæster ved Bryggen er vigtig efter jollehuset nedlægges.
 • Der er begrænset medlemsinfo for Bryggen. Det kunne derfor være godt med en beskrivelse af hvad Bryggen bruges til, fx en artikel på hjemmesiden.

6) Materiel – Peter C.
6.1) Stativordning
Brian har trukket sig. Jeppe tager sig fortsat af det administrative, så opgaven handler om mærkning/pulje af stativerne. Peter C. vil kigge på det som materielkoordinator.

6.2) Andet

 • Forslag til budget fremlagt
 • Der er gjort rede for forsikringsforhold
 • Der begyndes diskussion omkring kørende materiel. Herunder hvilket udstyr vi så bedst egnet, samt hvor holdbar nuværende løsning med Niels (SBA) som primær tovholder på bådhåndtering.

7) Hjemmeside –  André S.
Der opfordres til at hvert medlem i KBU kigger på sit arbejdsområde og vender tilbage med mulige mangler.
Hans Lassen har fået “kørekort” til hjemmesiden.

8) Sammenligning af havne
Jørgen arbejder stadig på opgaven.

9) Eventuelt
9.1) Medlemsmøde

Forslag til emner:

 • Bryggen
 • Budget
 • Pladspolitik
 • Gæstesejlerbetaling
 • Byggetelt
 • Søsætning og bådhåndtering
 • Ankerbøjer, betale og stille frivillige til SBA

Næste møde den 13. feb. kl. 19-21