69 Results for year: 2016

Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve

Sejlerskolen stiller ikke krav om at du hverken har eller erhverver dig Søfartsstyrelsens ... More

Sejlerskolens H-både er klar til sæson 2016

Sejlerskolen har haft en travl uge 8. Alle seks skolebåde (H-både) har været gennem byggehallen ... More

Havnemanøvrer for sejl

Nogle påstår at hvis man kan foretage havnemanøvrer for sejl (ej for motor) kan man virkelig ... More

Knob og stik

Der er ikke krav om at du kan alle tænkelige knob og stik, men du er godt hjulpet, hvis du øver ... More

2 STAR Kapsejladsen afholdes 11. og 12. juni

Kom ikke for sent med tilmeldingen, der plejer at blive udsolgt. Turen går som sædvanligt ... More

Ny RIB chef ansat i Aarhus Sejlklub

Bestyrelsen har besluttet at oprette et RIB udvalg samt en lønnet stilling som RIB-chef. More

Vinterklargøring af Sejlerskolens både

Se en Sejlerskole præsentation (2013) om vedligeholdelse af glasfiberbåd: Download ... More

Hvad er ISAF 2018?

Søndag den 10. jan afholdes et medlemsmøde om de verdensmesterskaber der skal afholdes i 2018. ... More

Referat fra generalforsamling 2015

Referatet af Aarhus Sejlklub generalforsamling d. 12. november 2015 kan hentes her. More