Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve

Sejlerskolen stiller ikke krav om Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. Men vi støtter op om Duelighedsprøven og vil kraftigt opfordre dig til gennemfører kurset, mens du går i Sejlerskolen.

Duelighedsprøven gør dig langt bedre rustet til sejlads og søsikkerhed; den kan også giver dig kontante fordele som forsikringsrabat, og i visse tilfælde kan det være et krav for at få havneplads eller for at kunne leje en båd.

Aarhus Sejlklub arrangerer (sammen med de andre klubber i lystbådehavnen) kursus til den teoretiske del af Duelighedsprøven hvert år fra november til februar; se efter opslag hvert år fra slutningen af september her på sejlklubbens website og på sejlerskolens facebookgruppe. Vi anbefaler, at du gennemfører kurset om vinteren mellem første og andet år i Sejlerskolen.

Du vil være klar til den praktiske del af Duelighedsprøven efter to års undervisningssejlads i sejlerskolen (eller tilsvarende erfaring med sejlads). Undervisningssejlads i vores H-både skal dog suppleres med et kort sejlforløb med fokus søsikkerhed, sømandskab og sejlads for motor.

I slutningen af din anden sejlsæson kan du tilmelde dig den praktiske del af Duelighedsprøven, som afvikles af Aarhus Sejlklubs sejlerskole. Hvis du ikke er tilmeldt sejlerskolen, skal du selv stille en båd til rådighed til Duelighedsprøvens praktiske del.

Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve omfattende:

TEORI
  1. Søvejsregler
  2. Navigation
  3. Søsikkerhed
  4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
  5. Beskyttelse af havmiljøet
PRAKTIK
  1. Fartøjskendskab
  2. Styring og manøvrering af et mindre fartøj
  3. Fritidsfartøjers maskineri

Læs mere på Søfartsstyrelsens webside om duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.