Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve

Vi stiller ikke krav om Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve, men opfordrer gerne

Sejlerskolen stiller ikke krav om at du hverken har eller erhverver dig Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. Men vi støtter op om Duelighedsprøven og vil kraftigt bede dig om at overveje det, mens du går i Sejlerskolen. Da det ikke er inkluderet i Sejlerskolen, må du selv afholde udgifter til materiale og prøver.

Duelighedsprøven kan være relevant af flere årsager. Den gør dig langt bedre rustet til sejlads og søsikkerhed; den kan også giver dig kontante fordele som forsikringsrabat, og i visse tilfælde kan det være et krav for at få havneplads eller for at kunne leje en båd.

Vi kan anbefale dig at gennemføre det teoretiske navigationskursus i vinteren mellem første og andet år i Sejlerskolen. Vi opfordrer til, at du vælger kurset i Aarhus Sejlklub; for her er du sikker på, at der vil blive lagt maksimal vægt i forhold, der er relevante for sejlere.

Efter to års undervisningssejlads vil du have de kompetencer i håndtering af en båd, der skal for at bestå den praktiske del af prøven. 2-års-undervisningen i H-både skal dog suppleres med et kort sejlforløb, hvor vi  fokuserer på søsikkerhed, sømandskab og sejlads for motor.

I slutningen af din anden sejlsæson kan du tilmelde dig den praktiske del af Duelighedsprøven, som afvikles under Aarhus Sejlklub.

Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve omfattende:

TEORI
  1. Søvejsregler
  2. Navigation
  3. Søsikkerhed
  4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
  5. Beskyttelse af havmiljøet
PRAKTIK
  1. Fartøjskendskab
  2. Styring og manøvrering af et mindre fartøj
  3. Fritidsfartøjers maskineri

Læs mere på Søfartsstyrelsens webside om duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.