Kapsejlerlinje

For dig der ønsker at blive bedre til kapsejlads

Kapsejlerlinien er et tilbud til dig der allerede kan sejle og som gennem praktisk sejlads ønsker at blive bedre til at sejle kapsejlads.

Mål

Det er målet med Kapsejlerlinjen at deltagerne vil få opøvet færdigheder og rutiner, som for det første vil give dem mod på kapsejlads og for det andet vil medvirke til at de har viden om boathandling, strategi og taktik til at kunne avancere i et sådant felts klassement.

Forudsætninger

Kapsejlerlinjen er ikke en sejlerskole – du skal, uden vejledning eller instruktørhjælp, kunne udføre havnemanøvrer, vendinger og bomninger, mand-over-bord manøvrer samt basal spilersejlads.

Basal spilersejlads kan beskrives som, læ opsætning og nedtagning og bomninger alt sammen i vindstyrker mindre end 6 m/s. De praktiske forudsætninger vedrørende spilersejlads er at du skal have medvirket eller gentagne gange været ombord, når disse manøvrer er udført.

Derudover skal man være bekendt med almindelige vigeregler, terminologi og almindeligt godt sømandsskab.

Er disse forudsætninger opfyldt skal du have lyst til at få lyst til Kapsejlads – for det er meget smittende! – og til at indgå i en spændende og dynamisk afdeling med ild i røven!

Om kapsejlerlinjen

Deltagerne sættes sammen på (mere eller mindre faste) hold á fire personer – dette giver plads til lejlighedsvise afbud, selvom Kapsejlerlinjens undervisning skal betragtes som obligatorisk og mødepligt forventes.

Undervisningen foregår onsdag aften. Forårssæsonen spænder fra primo maj til ultimo juni og efterårssæsonen starter primo august og slutter ultimo september. I alt 16 ‘træningspas’.

Bådene er seks H-både som ved træning på Kapsejlerlinjen vil være udstyret med en håndholdt VHF radio.

Seks H både, 30 deltagere, 2+ instruktører og en gummibåd – ren dynamit!

Topsejlere som gæsteinstruktører!

Ved hver undervisningsgang vil to faste instruktører være tilknyttet, som fra gummibåd vil forestå afviklingen af undervisningen. Afhængig af lektionstype og behov kan en instruktør også være ombord på en af bådene.

Der vil ligeledes blive gjort brug af gæsteinstruktører, som med deres erfaringer fra nationale og internationale mesterskaber kan sætte deres særlige præg på træningen.

Træningen vil fra gang til gang indeholde 1-2 delelementer med specifik træning og øvelser hørende hertil – f.eks. start-træning og strategi, vigeregler og strategi på kryds, spilertræning etc. Lektionerne afsluttes typisk med en lille kapsejlads mellem bådene.

Trim, regler, startprocedurer, taktik og trim vil være vigtige ingredienser i træningen.

Alle lektionernes indhold er specificeret før sæsonstart og i det omfang det er nødvendigt vil sejladserne starte med en briefing og afsluttes med en evaluering ligesom eksempelvis gæsteinstruktører med indgående kendskab til regler etc. bliver inddraget på land eller vand.

Forventninger til deltagere

Aarhus Sejlklub Sejlerskole er en non-profit afdeling, som med et relativt lavt aktivitetsbidrag baserer sig på afdelingens medlemmers engagement udover sejladserne – det vil med andre ord sige at du forventes at bidrage med vedligehold af både samt at du hjælper til ved arrangementer i afdelingen og klubben.

Sejlerskolen er attraktiv og vi er rugeplads for Aarhus Sejlklub. Dette er et ansvar, som vi tager meget seriøst og derfor evaluerer vi også løbende på engagementet i afdelingen. Vi forbeholder os således også ret til ikke at tilbyde plads til elever, som ikke har udvist interesse for Sejlerskolen socialt, vedligeholdelsesmæssigt eller sejladsmæssigt eller for sejlklubben generelt. En sådan sanktion kan iværksættes efter en forudgående samtale med den enkelte elev og dennes instruktør.

 

Sejlerskole kapsejlerlinje

 

Sejlerskole kapsejlerlinje

 

Sejlerskole kapsejlerlinje

 

Sejlerskole kapsejlerlinje

 

Sejlerskole kapsejlerlinje

Vil du melde dig på venteliste til Sejlerskolens kapsejlerlinie? Det gør du via Sejlerskolens tilmeldingsside.

Er du ikke helt klar til kapsejlerlinjen tilbyder Sejlerskolen også grundlæggende skolesejlads undervisning.
Kapsejlerlinjen har en dedikeret side for den aktuelle sæson – se eventuelt nærmere på Kapsejlerlinjen