Undervisningsforløb

Læs her hvad du kan forvente at lære i løbet af et Sejlerskole forløb

Undervisning i Aarhus Sejlklub Sejlerskole er typisk et to-årigt forløb med instruktør, hvor grundlæggende færdigheder og rutiner opøves.

Eleverne skal efter 1. sæson kunne:
 • benævne bådens løbende og stående rig
 • demonstrere knob og stik
 • sætte, bjærge og råtrimme sejl
 • fortøje ved pæle eller langskibs
 • lave havnemanøvre med instruktørhjælp
 • lægge båden på angiven halse ved forskellige retninger til vinden
 • lave stag- og bomvendinger
 • sejle fast kurs efter kompas
 • styre efter fjerntliggende punkter
 • styre efter mærker overet
 • krydse mod et mærke
 • lave mand over bord manøvre med instruktørhjælp
 • vide hvor man henter vejrudsigter
 • kende sikkerhedsudstyret om bord og vide hvordan det bruges
 • Vedligeholdelse er også godt sømandskab…
Sejlerskole polering

Efter 1. sæson opfordres elever, som har tænkt sig at gå til praktisk duelighedsprøve, til at begynde på undervisning til teoretisk duelighedsprøve.

Eleverne skal efter 2. sæson kunne/kende:
 • lave havnemanøvre både for motor og sejl uden instruktørhjælp
 • lave mand over bord uden instruktørhjælp (og have prøvet den i vind over 8 m/sek.)
 • demonstrere fuld kontrol over båden
 • gå i fremmed havn
 • påhængsmotorens funktion
 • lægge båden bak
 • anvende slæbetrosse
 • tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen
 • bådens begrænsning i dårligt vejr (sikker sejlads!)
 • tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med optrækkende byger
 • de mest alm. søvejsregler og skibslys
 • til søredning, forebyggelse og bekæmpelse af brand og beskyttelse af havmiljøet
 • til sejlads i mørke (sen aften/natsejlads)
Sejlerskole polering

Påhængsmotoren kan evt. tages i brug allerede i 1. sæson, så eleverne f.eks. lavede havnemanøvre for motor indtil de har styr på hvordan sejl og vind fungerer i forhold til hinanden.

Test evt. din viden her: www.duelighed.dk