Skolesejlads

Skolesejlads er et tilbud til dig der gerne vil lære at sejle gennem praktisk sejlads og vejledt af en instruktør. Det er ikke en forudsætning at du nogen sinde har sejlet før.

1. års elever er elever, der som udgangspunkt ingen erfaring har og dermed forfølger de mål der er sat for første år i Sejlerskolen. Undervisningen foregår med instruktør.

2. års elever er de elever som enten har fulgt første år på Sejlerskolen eller på anden vis har tilegnet sig lignende erfaring. Det er målet at de ved anden sæsons udgang kan føre håndtere en sejlbåd på forsvarlig vis. Undervisningen foregår med instruktør. Undervisningen på 2. år kan suppleres med et kort sejlforløb med fokus på sømandskab, søsikkerhed og sejlads for motor med henblik på at erhverve sig Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve.

3. års elever er elever som har erhvervet sig Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis praktisk og teoretisk. Disse tilbydes muligheden for at skaffe sig skippererfaring i trygge rammer i Sejlerskolens både som de kender og på samme tidspunkt som normal undervisning. Undervisningen foregår uden instruktør. Det er blandt 3. års eleverne at mulige instruktøraspiranter findes. På 3. år deler vi sejlerne i en KAPlinje og en TURlinje.

Efter tre år i Sejlerskolen tilskyndes eleverne til at gå sammen om bådindkøb, købe båd selv, finde gasteplads på kapsejladser eller “shoppe” i andre af klubbens afdelinger.

Vil du melde dig på venteliste til Sejlerskolens skolesejlads? Det gør du via Sejlerskolens tilmeldingsliste.

Kan du allerede sejle og ønsker du at blive bedre til at sejle kap bør du læse om vores kapsejlerlinie.