Skolesejlads

Skolesejlads er et tilbud til dig der gerne vil lære at sejle gennem praktisk sejlads og vejledt af en instruktør. Det er ikke en forudsætning at du nogen sinde har sejlet før. I løbet af din sejleruddannelse kan du skifte mellem H-båd og Scankap 99 og mellem kapsejlads og tursejlads.

1. års elever er elever, der som udgangspunkt ingen erfaring har og dermed forfølger de mål der er sat for første år i Sejlerskolen. Undervisningen foregår med instruktør i H-både eller i Scankap 99.

2. års elever er de elever som enten har fulgt første år på Sejlerskolen eller på anden vis har tilegnet sig lignende erfaring. Det er målet at de ved anden sæsons udgang kan føre håndtere en sejlbåd på forsvarlig vis. Undervisningen foregår i H-både med instruktør i RIB-båd eller med instruktør om bord i Scankap 99. Undervisningen på 2. år i H-båd kan suppleres med et kort sejlforløb med fokus på sømandskab, søsikkerhed og sejlads for motor med henblik på at erhverve sig Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve, mens undervisningen i Scankap 99 fører direkte til den praktiske del af duelighedsprøven.

3.års elever er elever, som har erhvervet sig Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis praktisk og teoretisk. På 3.år deler vi sejlerne i en KAPlinje og en TURlinje.  3.års elever tilbydes muligheden for at skaffe sig skippererfaring i trygge rammer i Sejlerskolens både, som de kender.

Efter 3. år tilbydes en Aspirantlinje for sejlere, der ønsker yderligere skippererfaringer og -ansvar. Aspiranter kan blive godkendt som bådfører med ret til selvtænding sejlads under aftalte betingelser med henblik på at undersøge muligheder for senere at blive instruktør. Aspiranter forpligter sig til at hjælpe bådsmanden med vedligeholdelse og reparationer af båden.

Efter endt sejleruddannelse tilskyndes eleverne til at gå sammen om bådindkøb, købe båd selv, finde gasteplads på kapsejladser eller deltage i andre af klubbens afdelinger.

Vil du melde dig på venteliste til Sejlerskolens skolesejlads? Det gør du via Sejlerskolens tilmeldingsliste.

Kan du allerede sejle og ønsker du at blive bedre til at sejle kap bør du læse om vores kapsejlerlinie.