260 dage alene rundt om jorden i Sagitta 35, Christian Liebergreen fortæller.

Klubaften 2/2-18 kl. 19 i Aarhus Sejlklub med foredrag, ost og rødvin. "Christian fortæller ... More

Generalforsamling 2017 og regnskab for 2016-17

Referat fra Generalforsamlingen   Indkaldelse GF-2017 Torsdag den 16. november 2017 ... More

Bestyrelsen har konstitueret sig

På bestyrelsesmødet mandag den 21. besluttede vi følgende vedtægtsbestemte konstituering: ... More

Hyldest til Lars Thomsen – bifald til Jens Erik Hansen

På Aarhus Sejlklub generalforsamling 2016 (afholdt torsdag d. 17. november 2016), takkede Lars ... More

Generalforsamling 2016

Indkaldelse Torsdag den 17. november 2016 kl. 19:00 afholdes generalforsamling  i klubhuset ... More

Arbejdsweekend

Arbejdsdag i ASK lørdag 8. okt. 2016

Vi glæder os til at se dig sammen med mange andre frivillige. Vi begynder kl. 8:00 med morgen... More

RIP Jørgen Simonsen

Jørgen Simonsen er død

Vort mangeårige medlem - skibsbygger, pædagog, sejler, naturmenneske og klubmenneske - Jørgen ... More

Juni-hilsen fra formanden 2016

Nyt fra Bestyrelsen More

Formanden siger….

En fire minutters udgave med "De korte Nyheder" More

Lærke på vej til OL

Vi har i bestyrelsen besluttet at støtte Lærkes OL kampagne med 10.000 kr. Det er en honorer... More