Generalforsamling 2017 og regnskab for 2016-17

Referat fra Generalforsamlingen

 

Indkaldelse GF-2017

Torsdag den 16. november 2017 kl. 19:00 afholdes generalforsamling  i klubhuset

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

PDF-udgave af GF-indkaldelsen

Aarhus Sejlklubs regnskab 2016-2017

Det reviderede regnskab kan læses og udskrives via nedenstående link. Regnskabet ligger desuden til gennemsyn i klubhuset.

PDF-udgave Aarhus Sejlklubs regnskab 2016-2017

 

Fællesspisning før GF

Der er fællesspisning kl. 18:00 med den traditionelle menu, skipperlabskovs.
Maden koster 50 DKK. Tilmelding til spisning, senest tirsdag 14. nov. 2017,  via mail@aarhussejlklub.dk  Betaling sker via kontant betaling eller via MobilePay på dagen.